De aanleiding

De ambitie van Terra, op weg naar duurzaam betekenisvol groen onderwijs in onze regio, was voor hen aanleiding om met ons in gesprek te gaan. Er was communicatie nodig om de kloof te dichten tussen de huidige en de gewenste situatie.

Het merkverhaal

Grondleggers van ontwikkeling

We zijn gestart met het strategisch fundament, het trechteren van alle input en beleidsstukken tot een eenduidig strategisch verhaal. Vervolgens hebben we de vertaalslag gemaakt naar een communicatieconcept dat als basis dient voor alle strategiecommunicatie en daarmee ook voor internal branding.