Energy for the world

Om ook in de toekomst een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de wereldwijd groeiende vraag naar energie moet ENERCON, producent van windmolens, continu doorontwikkelen. Hun producten én hun organisatie. Met het programma NEXTUS is een koers uitgestippeld naar een professionelere organisatie en cultuur.

Interne communicatie

Binnen het programma NEXTUS zijn diverse projecten opgestart, gekoppeld aan de vier thema’s van het programma. Zecht kreeg de vraag om doel en inhoud van het programma te vertalen naar communicatie. Om op die manier medewerkers te informeren, enthousiasmeren en te betrekken.