Overal in het dagelijks leven wordt gebruik gemaakt van normen: afspraken waar verschillende partijen het gezamenlijk over eens zijn. NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, verbindt partijen en belanghebbenden en zorgt ervoor dat zij komen tot afspraken die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Dit doen ze in normcommissies. NEN werkt op dit moment aan een nieuwe norm voor de Toegankelijkheid van Gebouwen NEN 9120. 

Om het onderwerp ’toegankelijkheid van gebouwen’ onder de aandacht te brengen bij de verschillende doelgroepen hebben zij ons gevraagd mee te denken over communicatie naar alle verschillende doelgroepen. 

Het eerste doel voor communicatie is dat wij de achterban van de normcommissieleden (woningcorporaties, branche-verenigingen, architecten, etc) informeren over het belang van de toegankelijkheid van gebouwen voor iedereen. Want voor 2,5 miljoen Nederlanders is dit lang niet altijd het geval. Zij kunnen niet zelfstandig een gebouw binnenkomen of zich door een gebouw verplaatsen.

Onder andere met behulp van filmpjes zal dit onderwerp onder de aandacht worden gebracht.