De jongeren die nu een keuze moeten maken voor een vervolgopleiding kijken en kiezen heel anders dan 5 jaar geleden. Daarom moest er kritisch worden gekeken naar hoe het Deltion College studenten werft en informeert.

En dat gold voor zowel de jongere als de volwassen student. Hoe kijken zij, hoe kiezen zij? Voor de jongere doelgroep deden we eerst onderzoek naar wat er zich in hun wereld afspeelt; hoe oriënteren ze zich bij het kiezen van een vervolgopleiding en wie beslissen mee of door wie laten ze zich beïnvloeden. Dat resulteerde in een campagne Haal eruit wat er al in zit. En Deltion helpt je daarbij. Want wat je ook wilt worden, het zit al in je.